Meteen naar de inhoud

Privacy-Verklaring

Privacy- en cookieverklaring | Helpling 

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 16 september 2022. 

Jouw privacy is voor Helpling Netherlands B.V. (hierna: Helpling of wij) van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna: AVG). 

Deze privacy- en cookieverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens waarvoor Helpling verwerkingsverantwoordelijke is. Dit is het geval voor de gegevens die wij van jou verzamelen, wanneer je onze websites www.helpling.nl bezoekt of onze applicatie (hierna: Helpling App of app) gebruikt of gebruik maakt van onze diensten. Voor deze gegevensverwerkingen zijn wij jouw aanspreekpunt. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens waar Helpling de privacyrechtelijke rol van verwerker heeft of helemaal geen privacyrechtelijke rol heeft.

Onze privacy- en cookieverklaring in het kort

Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de privacywetgeving. Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij jouw persoonsgegevens verwerken, via deze privacy- en cookieverklaring.
 • Zo min mogelijk persoonsgegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, mocht toestemming verplicht zijn.
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.
 • Jouw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van jouw persoonsgegevens die bij ons verwerkt zijn.

Voor welke doeleinden gebruiken wij jouw persoonsgegevens?

Door gebruik te maken van onze dienstverlening en/of website verkrijgen wij verschillende persoonsgegevens van jou. Per doeleinde wordt aangegeven welke gegevens wij van jou verkrijgen, met welke doel wij deze gegevens verwerken en hoelang die worden bewaard. Indien je vragen hebt of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact op met Helpling. De contactgegevens staan onderaan in deze privacy- en cookieverklaring. 

Account aanmaken (boeken van huishoudelijke diensten)

Om huishoudelijke diensten via onze website te kunnen boeken, dien je jezelf bij ons te registeren en je eigen Helpling-account aan te maken. Het aanmaken van een account is nodig om huishoudelijke diensten, die worden aangeboden door huishoudelijke professionals, te kunnen boeken. Deze verwerking is daarom noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. 

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens: 

 • Naam
 • Contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer)
 • Adres 
 • Financële gegevens (creditcardgegevens en bankrekeninggegevens)
 • Eventuele persoonsgegevens die je zelf toevoegt tijdens het aanmaken van een account

We bewaren jouw persoonsgegevens totdat je het account weer opzegt, of tot maximaal twee jaar nadat je voor het laatst hebt ingelogd op je account. Sommige gegevens bewaren wij langer als wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld vanwege de fiscale bewaarplicht van 7 jaar). 

Account aanmaken huishoudelijke professional (registratie)

Op onze website kun je een account aanmaken en je daarmee registeren als huishoudelijke professional. Het aanmaken van een account is nodig om potentiële huishoudelijke professionals te identificeren die hun diensten aanbieden in het gevraagde gebied. Deze verwerking is daarom noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. 

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • Contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer)
 • Adres
 • Eventuele persoonsgegevens die je zelf toevoegt aan het profiel
 • Financiële gegevens (bankgegevens)
 • Identiteitsbewijs
 • Verklaring omtrent gedrag (VOG)

Wij bewaren jouw persoonsgegevens totdat je het account weer opzegt, of tot maximaal twee jaar nadat je voor het laatst hebt ingelogd op je account. Sommige gegevens bewaren wij langer als wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld vanwege de fiscale bewaarplicht van 7 jaar). 

Contact

Wanneer je een e-mailbericht stuurt, ons telefonisch benadert of op een andere manier contact met ons opneemt, ga je in op ons aanbod om met ons in contact te treden. Deze verwerking is daarom noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. 

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens: 

 • Naam 
 • Contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer)
 • Eventuele persoonsgegevens die je zelf invult als inhoud van een bericht

We bewaren jouw gegevens zo lang als dat nodig is voor dit contact of tot maximaal twee jaar nadat wij voor het laatst contact met je hebben gehad, omdat we er zeker van willen zijn dat we jouw vraag of klacht goed hebben afgehandeld en zodat we je in de toekomst beter van dienst kunnen zijn als je weer contact met ons opneemt. 

Commerciële berichtgeving (nieuwsbrief)

Helpling verstuurt je commerciële berichtgeving in de vorm van digitale nieuwsbrieven. Via de website kun je je aanmelden voor onze commerciële berichtgeving. Wij versturen deze nieuwsbrief maandelijks met daarin tips & tricks over het huishouden en informatie over ontwikkelingen op het platform, zoals nieuwe functies. Wanneer wij je als bestaande klant benaderen met aanbiedingen over eigen en soortgelijke producten en/of diensten, doen wij dat op basis van het gerechtvaardigd belang. Indien je geen bestaande klant bent, of indien de commerciële berichtgeving niet ziet op eigen en soortgelijke producten en/of diensten, dan versturen wij dit alleen met jouw toestemming. 

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Contactgegevens (e-mailadres)

Wij bewaren jouw persoonsgegevens totdat je je weer afmeldt voor de commerciële berichtgeving. Je kunt je op elk moment afmelden voor deze berichten. Elke nieuwsbrief bevat een afmeldlink.  Wanneer wij je als bestaande klant benaderen met aanbiedingen over eigen soortgelijke producten en/of diensten, heb je daarnaast het recht om daar bezwaar tegen te maken. 

(Markt)analyses en (statistisch) onderzoek

Helpling analyseert leesgedrag en de openingspercentages van de digitale nieuwsbrief. Voor dit doeleinde verwerken wij enkel gepseudonimiseerde gebruiksgegevens, die niet worden gecombineerd met persoonsgegevens. Wij verwerken jouw persoonsgegevens tot gepseudonimiseerde gegevens op basis van het gerechtvaardigd belang. We hebben namelijk een commercieel belang bij het verbeteren van onze dienstverlening.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens: 

 • Klikgedrag (openingspercentage en klikpercentage)

We bewaren jouw persoonsgegevens tot maximaal twee jaar. 

Blogs

Op onze website blog.helpling.nl bieden wij een blog aan waar artikelen worden gepubliceerd over verschillende onderwerpen. Onze blog heeft een commentaarfunctie. Als websitebezoeker kan je deze functie alleen gebruiken wanneer je bent ingelogd op je Facebook account, via de Facebook plugin.  Als je wilt weten wat Facebook doet met je persoonsgegevens, lees dan de desbetreffende privacyverklaring van Facebook. Als je een opmerking indient, wordt deze gepubliceerd met de gebruikersnaam die je opgeeft die aan het betreffende bericht is toegewezen. Wij verwerken jouw persoonsgegevens op basis van het gerechtvaardigd belang. Wij hebben namelijk belang bij het aanbieden van deze dienstverlening. 

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Gebruikersnaam
 • Contactgegevens (e-mailadres)

We bewaren jouw persoonsgegevens totdat je het account weer opzegt, of tot maximaal tien jaar nadat je voor het laatst hebt ingelogd op je account. Sommige gegevens bewaren wij langer als wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld vanwege de fiscale bewaarplicht van 7 jaar).

Klantbeoordelingen (reviews)

Je hebt de mogelijkheid om eeen beoordeling te geven over onze dienstverlening. Hierbij maken wij gebruik van Trustpilot. De reviews zijn te lezen op onze website en op de website van Trustpilot. Trustpilot is zelf verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. Als je wilt weten wat zij met jouw persoonsgegevens doen, lees dan het privacybeleid op hun eigen website. Wij verwerken je persoonsgegevens op basis van het gerechtvaardigd belang. We hebben een commercieel belang bij het verbeteren van onze dienstverlening. Ons commerciële belang heeft voorrang op jouw privacybelang, aangezien je zelf bepaalt welke informatie je achterlaat in de klantbeoordeling.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam zoals vermeld in het account
 • Eventuele persoonsgegevens die je zelf invult als inhoud van een bericht

Wij bewaren jouw persoonsgegevens tot maximaal tien jaar nadat je de review hebt achtergelaten. 

Solliciteren 

Heb je gereageerd op één van onze vacatures of heb je een open sollicitatie ingestuurd? Dan verwerken wij persoonsgegevens van jou om jouw sollicitatie in behandeling te kunnen nemen, en ter voorbereiding op het eventueel sluiten van een arbeidsovereenkomst.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • NAW gegevens
 • Contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer)
 • Curriculum Vitae
 • Motivatiebrief
 • Salarisindicatie
 • Referenties
 • Eventuele overige informatie die je meestuurt met jouw sollicitatie

Jouw sollicitatiegegevens bewaren wij tot maximaal 6 weken nadat de functie is vervuld. Wij bewaren deze gegevens zodat wij contact met je kunnen opnemen in het geval de functie binnen de proeftijd opnieuw vrijkomt. Wanneer we u op dit moment geen functie kunnen aanbieden, kunnen we – met jouw toestemming – de sollicitatiegegevens nog een jaar langer bewaren. Je kunt je toestemming op elk moment intrekken door ons een e-mail te sturen. Indien je bij ons komt werken, bewaren wij jouw sollicitatiegegevens in je personeelsdossier. Dit dossier wordt bewaard zolang dit noodzakelijk is en ten aanzien van de sollicitatiegegevens tot maximaal 2 jaar na indiensttreding.

Een social media- en internet-onderzoek kan onderdeel zijn van de sollicitatieprocedure. Dit is noodzakelijk om te kunnen waarborgen dat bij het aannemen van nieuw personeel ons imago in stand blijft, wij doen dit dan ook op basis van ons gerechtvaardigde belang. Wij zoeken hiervoor op jouw naam op Google, en jouw eventuele profiel op diverse social media. Dit uiteraard voor zover deze profielen openbaar zijn; wij zullen je niet vragen om ons toegang te verlenen tot een afgeschermde social media-pagina of een connectie met ons te maken. De resultaten van het onderzoek worden met jou besproken. Mocht je hier bezwaar tegen hebben, dan kun je dit per e-mail aangeven op het moment dat je solliciteert.

Wanneer kunnen we jouw persoonsgegevens delen met derden?

Helpling deelt jouw gegevens enkel met derden, wanneer dit op basis van de huidige wetgeving is toegestaan. Het kan voorkomen dat wij jouw persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken, omdat:

 • wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken;
 • wij een wettelijke grondslag hebben;
 • wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

De partijen die in onze of jouw opdracht persoonsgegevens verwerken zijn: 

 • IT-leveranciers en -dienstverleners
 • Cookiedienstverleners
 • Hostingpartijen
 • Postorderbedrijven
 • Betalingsdienstverleners
 • Marketingbedrijven
 • Partners
 • Reviewpartijen
 • Partij die identiteiten verifieert  

Om die dienstverlening te verlenen kan Helpling jouw persoonsgegevens verstrekken aan partijen die zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Helpling doet dit alleen indien er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens. 

Beveiliging van jouw persoonsgegevens

Helpling neemt passende technische en organisatorische maatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).

App Store of Google Play Store

Om gebruik te kunnen maken van de app, dien je onze applicatie te downloaden. Dit kun je doen via de App Store of via de Google Play Store. Wij hebben geen invloed op welke persoonsgegevens de desbetreffende aanbieder (Apple dan wel Google) verwerkt en waarvoor. Wij raden je daarom aan de relevante privacy- en cookieverklaringen van de desbetreffende aanbieder te lezen.

Social media buttons 

Op onze website maken wij gebruik van social media buttons, welke jou doorgeleiden naar de social media platforms. Je krijgt hierdoor de optie om ons te volgen en om content te delen binnen het netwerk. Ook zal je advertenties tegenkomen op jouw social mediapagina. De buttons zijn werkzaam vanwege stukjes code welke afkomstig zijn van de social medianetwerken. Als je wilt weten wat de social media platforms doen met je persoonsgegevens, lees dan de desbetreffende privacyverklaring: 

Cookies

Op onze websites gebruiken we cookies van onszelf en van derde partijen. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het apparaat (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat. 

Deze cookies verzamelen de volgende gegevens van jou:

 • IP-adres
 • Cookie-ID
 • Website- en klikgedrag
 • Referrer-URL

Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we, voor zover wij dat verplicht zijn, vragen om jouw akkoord voor het gebruik van cookies.

In onderstaande tabel vind je een overzicht van de cookies die wij gebruiken. 

Soort

Cookie; Entiteit; waarborgen

Doel

Bewaartermijn

Functioneel

Google Tag Manager

Google LLC, Verenigde Staten

Privacyverklaring

Cookies van Google Tag Manager maken het mogelijk om scripts van andere cookies in te laden. Google Tag Manager is puur functioneel en wordt niet gebruikt voor het verzamelen van persoonsgegevens.

Sessie

Diversen:

First party cookies met strikt functionele doeleinden.

Deze cookies maken noodzakelijke functionaliteiten van de website en de applicatie mogelijk, zoals het onthouden van de gekozen taal en of er toestemming is gegeven voor cookies, het tonen van de cookiebanner etc.

Maximaal 2 jaar

Analytisch

Google Analytics

Google LLC, Verenigde Staten

Privacyverklaring

Deze cookies worden geplaatst om inzicht te verkrijgen in het bezoekersgedrag en om aan de hand hiervan de gebruikerservaring te verbeteren. Wij hebben deze cookies privacyvriendelijk ingesteld. Dat betekent dat wij:

 • een verwerkersovereenkomst met Google hebben gesloten;
 • Google alleen gemaskeerde IP-adressen geven;
 • verder geen gegevens delen met Google; en
 • wij geen gebruik maken van andere Google-diensten in combinatie met analytics.

Maximaal 2 jaar

Hotjar

Hotjar Ltd., Malta

Privacyverklaring

Hotjar is een technologische dienst die ons helpt om de ervaring van onze gebruikers beter te begrijpen (hoeveel tijd zij doorbrengen op welke pagina, op welke linkjes zij besluiten te klikken, wat gebruikers wel en niet leuk vinden, etc.). Dit stelt ons in staat om onze website te verbeteren met feedback van gebruikers. Hotjar gebruikt cookies en andere technologieën om data te verzamelen van het gedrag van onze gebruikers en hun apparaten (in het bijzonder IP-adressen van apparaten (vastgelegd en opgeslagen alleen in geanonimiseerde vorm), schermresolutie van apparaat, apparaat type (unieke apparaat-ID’s), browser informatie, geografische locatie (alleen op landsniveau), voorkeurstaal voor weergave van onze website).

1 jaar

Visual Website Optimizer

Wingify Software Private Ltd., 

Verenigd Koninkrijk

Privacyverklaring

Deze cookies bieden ons de mogelijkheid op A/B-testing, onder andere om verbeteringen van onze website te testen. 

Maximaal 1 jaar

Marketing

Google DoubleClick 

Google LLC, Verenigde Staten

Privacyverklaring

Deze cookies worden gebruikt om de acties van de websitebezoeker op de website of applicatiegebruiker te registreren na het bekijken van of klikken op advertenties. Het doel hiervan is om de effectiviteit te meten en gepersonaliseerde advertenties te tonen.

Maximaal 6 maanden

Facebook Custom Audience

Facebook, Inc., Verenigde Staten

Privacyverklaring

Deze cookies worden gebruikt om advertentie-opties van Facebook mogelijk te maken. Ze registreren klikgedrag en websitebezoeken of applicatiegebruikers.

Maximaal 3 maanden

Facebook Connect

Facebook, Inc., Verenigde Staten

Privacyverklaring

Deze cookies worden gebruikt om advertentie-opties van Facebook mogelijk te maken. Ze registreren klikgedrag en websitebezoeken.  Deze cookies registreren een uniek ID om terugkerende apparaten te herkennen. Het doel daarvan is gericht en gepersonaliseerd te adverteren.

Maximaal 3 maanden

TikTok

TikTok Technology Limited en TikTok Information Technologies UK Limited

Ierland en VK

Privacyverklaring

TikTok is een social media website en app waarmee korte muziekvideo’s gemaakt en gedeeld kunnen worden. TikTok gebruikt cookies voor het volgen van het gebruik van embedded services.

Maximaal 1 jaar

Pinterest 

Pinterest, Inc., 

Verenigde Staten

Privacyverklaring

Pinterest is een social media website en app die cookies op onze website plaatst om meer inzicht te krijgen in de manier waarop bezoekers onze website gebruiken (waarnaar wordt gezocht, hoe vaak een account wordt aangemaakt, welke pagina’s worden bezocht en hoe vaak, etc.). Zo kunnen wij onze website verbeteren met feedback van gebruikers. Pinterest maakt gebruik van cookies en andere technologieën om gegevens te verzamelen over het gedrag van onze gebruikers en hun apparaten (browserinformatie, IP-adressen, hardware-/softwaretype, etc.).

Maximaal 6 maanden

In- en uitschakelen van cookies

In jouw webbrowser kun je instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd wanneer je ermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van jouw browser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt het cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. Je kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Welke privacyrechten heb je?

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen via de contactgegevens hieronder.

Je hebt de volgende rechten:

 • Recht op inzage: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, in te zien.
 • Recht op rectificatie: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht van bezwaar: je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en tegen direct marketing.
 • Recht op verwijdering: je kunt ons verzoeken jouw persoonsgegevens te verwijderen.
 • Recht om jouw toestemming in te trekken: indien je ons toestemming hebt gegeven om persoonsgegevens te verwerken, dan kun je deze toestemming op ieder moment intrekken.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heb je het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken te laten overdragen naar een derde partij.
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kun je ons verzoeken om het verwerken van jouw persoonsgegeven (al dan niet tijdelijk) te beperken.

Bij jouw verzoek kunnen wij je vragen om je te identificeren. Wij vragen hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn dat jij de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren.

Wij zullen in principe binnen een maand aan jouw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter met twee maanden worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke privacyrechten of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij jou daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Indien je één van je rechten wilt uitoefenen dan kun je dat kenbaar maken via contact@helpling.nl.    

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring.

Wanneer onze dienstverlening wijzigt, moeten wij natuurlijk ook onze privacy- en cookieverklaring aanpassen. Raadpleeg daarom regelmatig deze privacy- en cookieverklaring voor de meest actuele informatie.

Klacht indienen

Als je vindt dat wij niet op de juiste manier helpen met vragen over jouw privacy, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Voor vragen over onze privacy- en cookieverklaring of vragen omtrent jouw rechten, kun je altijd contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

Helpling Netherlands B.V.

Oostenburgermiddenstraat 218

1018LL Amsterdam

E-mailadres: contact@helpling.nl.  

Telefoonnummer: 085 888 8338 (lokaal tarief).

KvK-nummer: 86567160. 

Boek nu de huishoudelijke hulp die bij jou past