Helpling is door het hof aangemerkt als uitzendbureau

Amsterdam, 21 september 2021

Amsterdam, 21 september 2021. Vandaag oordeelde het Gerechtshof Amsterdam onder andere dat Helpling een uitzendbureau is en geen werkgever of arbeidsbemiddelaar. Het hof wees het overgrote deel van de vorderingen van FNV af.

De consequenties van het oordeel zijn op dit moment nog niet goed te overzien, ook omdat het Gerechtshof het bijzondere (platform)karakter van Helpling onderkent, waardoor niet alle regels voor uitzendwerk één op één op Helpling kunnen worden toegepast.

In binnen- en buitenland speelt al geruime tijd een discussie rondom de arbeidsrechtelijke positie van platformwerkers. In dit verband begon FNV in 2018 een procedure bij de kantonrechter in de Rechtbank Amsterdam. FNV eiste onder andere dat Helpling zou worden aangemerkt als werkgever, dan wel als uitzendbureau, bemiddelaar, of opdrachtgever van de huishoudelijke hulpen. FNV werd op de meeste punten door de kantonrechter in het ongelijk gesteld. Die vond Helpling, door haar beperkte rol, een arbeidsbemiddelaar. Vandaag, na drie jaar procederen, komt het hof tot een andere conclusie: Helpling is een uitzendbureau. Het hof onderkent daarbij echter ook "dat het toepassen van bestaande arbeidsrechtelijke regels op nieuwe maatschappelijke fenomenen als via een digitaal platform verrichte arbeid, moeilijk kan zijn".

Helpling zal het arrest dan ook de komende dagen nauwgezet analyseren om te bepalen wat de gevolgen zijn voor huishoudens, hulpen en voor Helpling. Helpling zal dan ook bepalen of vervolgstappen – al dan niet in het belang van de huishoudelijke hulpen en huishoudens – noodzakelijk zijn.